Leasingkontrakter

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

Kontakt SelskabsAdvokaterne, hvis du skal have udarbejdet eller hjælp til fortolkning af leasingkontrakter.Her kan du købe et udkast til en leasingkontrakt.

Leasingkontrakter

Som et alternativ til at købe aktiver og binde likviditeten, kan et aktiv leases. Leasing kan både benyttes ved nyinvestering og ved etablering af sale-lease-back løsninger af eksisterende aktiver/ejendom. Ved leasing undgår virksomheden at binde kapital i et aktiv. Leasing er derfor fordelagtig, når man eksempelvis skal foretage større investeringer eller vil frigøre likviditet til optimering af ens produktudvikling, vækst, salgsfremmende aktiviteter eller blot styrke virksomhedens likviditetsreserver. Vigtigt ved leasing er, at leasingskontrakterne er skruet sammen på den rigtige måde.

 

De fleste aktiver kan leases

Overordnet er et aktiv egnet til leasing, når det er let at identificere, eksisterer fysisk, og har en forudsigelig værdi ved et fremtidigt salg.

Det er muligt at lease næsten alle typer driftsmidler, fx måleudstyr, procesanlæg, kontorinventar, kopimaskiner, laboratorieudstyr, biler og varevogne samt IT-udstyr.
Men udfordringen bliver ved de immaterielle aktiver, som f.eks. en opfindelse eller en copyright, hvilket efter natur ikke kan leases.

Ved leasing undgår virksomheden at binde kapital i et aktiv. Leasing er derfor fordelagtig, når man eksempelvis skal foretage større investeringer eller vil frigøre likviditet til optimering af ens produktudvikling, vækst, salgsfremmende aktiviteter eller blot styrke virksomhedens likviditetsreserver.

 

Former for leasing

Der findes overordnet 2 forskellige typer leasing - finansiel leasing og operationel leasing.

Ved finansiel leasing står leasingselskabet for finansieringen af hele aktivets købspris inkl. moms. Leasingkontrakten er fastsat ved, at leasingtager har den fulde råderet og brugsret til aktivet og fuld fradragsret på leasingafgiften, men ejendomsretten forbliver leasingselskabets. Leasingtager betaler en fast månedlig ydelse for brugsretten til aktivet. Leasingtagers samlede betalinger svarer til forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi. Det vil ofte fremgå af Leasingskontrakten, at leasingtageren bærer risikoen og ansvaret for det leasede aktiv - f.eks. i forbindelse med dets vedligeholdelse og serviceeftersyn.

Når bindingsperioden i forhold til leasingkontrakten udløber, kan leasingtager som udgangspunkt enten vælge at fortsætte leasingkontrakten med en ny og lavere ydelse - eller at anvise en køber til udstyret til en på forhånd fastsat pris i henhold til leasingkontrakten.

Denne form for leasing anvendes bl.a. inden for maskiner, laboratorieudstyr og produktionsudstyr.

Ved operationel leasing påtager leasingselskabet sig risikoen for aktivets genanvendelsesmuligheder hos andre, når leasingkontrakter og bindingsperioden udløber. Dette medfører, at leasingtager mod en risikopræmie til leasingselskabet kan lease aktiver uden at hæfte for restværdien, når leasingkontrakten udløber. Inden for de seneste år er visse leasingselskaber begyndt at tilbyde produktionsvirksomheder operationel leasing af standardmaskiner til produktionen.

Det er således leasingselskabet, der tager risikoen, med hensyn til hvor meget aktivet kan sælges for, når leasingkontrakten udløber. Du bør i leasingkontrakten sikre dig, at virksomheden kan vælge enten selv at købe maskinen til en fair pris eller returnere den til leasingselskabet, når leasingaftalen udløber.

Operationel leasing bruges typisk inden for kopimaskiner, PC-udstyr og biler, hvor aftalen også indeholder elementer af service og vedligeholdelse.

 

Har du behov for nærmere rådgivning om leasingkontrakter eller udarbejdelse af leasingkontrakter, kan du kontakte SelskabsAdvokaterne.

Joe McCoy, part of The Real McCoy’MBT Kisumus label, did a disappearing act in 2001 much to the annoyance of its legion of fans. However after a sizeable break it recently made a triumphant return.Nike Zoom Ascention Men Focusing on athletic and work wear,MBT Fora Gtx Women it also continues its line of denim, thought to be some of the best on the market.Adidas Tubular Schuhe Jeans aside here we have their Denim Western Wash shirt. Pre faded denim can often end up looking, not to put too fine a point on it,Timberland Chukka Boots ridiculous. However,Nike Elastico Pro III IC done subtly and in the right places it takes the shiny,Adidas Originals ZX 500 brand new edges off a garment.Adidas Springblade Schuhe As Superdenim points out this model is similar to their recent Wrangler repro,Adidas Springblade Drive 2 pearl studs, chainstitched, their online shop is the only retailer outside of Japan to sell these.imberland 6 inch boots shoes Superdenim has them. -ld More looks after the click. Read Full Article .