Leasingkontrakter

Som et alternativ til at købe aktiver og binde likviditeten, kan et aktiv leases. Leasing kan både benyttes ved nyinvestering og ved etablering af sale-lease-back løsninger af eksisterende aktiver/ejendom. Ved leasing undgår virksomheden at binde kapital i et aktiv. Leasing er derfor fordelagtig, når man eksempelvis skal foretage større investeringer eller vil frigøre likviditet til optimering af ens produktudvikling, vækst, salgsfremmende aktiviteter eller blot styrke virksomhedens likviditetsreserver. Vigtigt ved leasing er, at leasingskontrakterne er skruet sammen på den rigtige måde.

+45 45 23 00 10
Læs mere

De fleste aktiver kan leases

Overordnet er et aktiv egnet til leasing, når det er let at identificere, eksisterer fysisk, og har en forudsigelig værdi ved et fremtidigt salg.

Det er muligt at lease næsten alle typer driftsmidler, fx måleudstyr, procesanlæg, kontorinventar, kopimaskiner, laboratorieudstyr, biler og varevogne samt IT-udstyr.
Men udfordringen bliver ved de immaterielle aktiver, som f.eks. en opfindelse eller en copyright, hvilket efter natur ikke kan leases.

Ved leasing undgår virksomheden at binde kapital i et aktiv. Leasing er derfor fordelagtig, når man eksempelvis skal foretage større investeringer eller vil frigøre likviditet til optimering af ens produktudvikling, vækst, salgsfremmende aktiviteter eller blot styrke virksomhedens likviditetsreserver.

Former for leasing

Der findes overordnet 2 forskellige typer leasing – finansiel leasing og operationel leasing.

Ved finansiel leasing står leasingselskabet for finansieringen af hele aktivets købspris inkl. moms. Leasingkontrakten er fastsat ved, at leasingtager har den fulde råderet og brugsret til aktivet og fuld fradragsret på leasingafgiften, men ejendomsretten forbliver leasingselskabets. Leasingtager betaler en fast månedlig ydelse for brugsretten til aktivet. Leasingtagers samlede betalinger svarer til forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi. Det vil ofte fremgå af Leasingskontrakten, at leasingtageren bærer risikoen og ansvaret for det leasede aktiv – f.eks. i forbindelse med dets vedligeholdelse og serviceeftersyn.

Når bindingsperioden i forhold til leasingkontrakten udløber, kan leasingtager som udgangspunkt enten vælge at fortsætte leasingkontrakten med en ny og lavere ydelse – eller at anvise en køber til udstyret til en på forhånd fastsat pris i henhold til leasingkontrakten.

Denne form for leasing anvendes bl.a. inden for maskiner, laboratorieudstyr og produktionsudstyr.

Ved operationel leasing påtager leasingselskabet sig risikoen for aktivets genanvendelsesmuligheder hos andre, når leasingkontrakter og bindingsperioden udløber. Dette medfører, at leasingtager mod en risikopræmie til leasingselskabet kan lease aktiver uden at hæfte for restværdien, når leasingkontrakten udløber. Inden for de seneste år er visse leasingselskaber begyndt at tilbyde produktionsvirksomheder operationel leasing af standardmaskiner til produktionen.

Det er således leasingselskabet, der tager risikoen, med hensyn til hvor meget aktivet kan sælges for, når leasingkontrakten udløber. Du bør i leasingkontrakten sikre dig, at virksomheden kan vælge enten selv at købe maskinen til en fair pris eller returnere den til leasingselskabet, når leasingaftalen udløber.

Operationel leasing bruges typisk inden for kopimaskiner, PC-udstyr og biler, hvor aftalen også indeholder elementer af service og vedligeholdelse.

Har du behov for nærmere rådgivning om leasingkontrakter eller udarbejdelse af leasingkontrakter, kan du kontakte SelskabsAdvokaterne.